Coaching

WANNEER COACHING?

Coaching is bedoeld voor mensen die geconfronteerd worden met een probleem dat ze graag met een buitenstaander willen bekijken.

Niet iemand die het “even voor hen oplost”, maar iemand die helpt het probleem helder te krijgen en mogelijk nieuwe inzichten geeft.

Voorbeelden van situaties waarin mensen coaching kunnen gebruiken:

  • problemen op het werk
  • dreigende burn-out
  • wanneer je geconfronteerd wordt met ziekte
  • na een scheiding
  • als de combinatie zorg en baan te veel dreigt te worden
  • als je nadenkt over een andere baan

WERKWIJZE

Verschillende technieken zijn bij coaching goed in te zetten.

Ik maak onder andere gebruik van:

  • rationele effectiviteitstraining (leren positief te denken)
  • neurolinguďstisch programmeren
  • focussen (helder leren kijken naar het gevoel)
  • onderzoeken van kwaliteiten en kernkwadranten

HOE LANG DUURT HET?

Een proces van coaching kan heel verschillend verlopen. Vaak bestaat de behoefte om eerst een aantal gesprekken kort na elkaar te hebben en later verschillende evaluatiemomenten af te spreken met een langere tussenpauze.